Usługi

Nasza usługa zawsze dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy, dlatego też usługi rachunkowe, które oferujemy, obejmują szeroki zakres pomocy i porad.

Oferujemy kompleksowe usługi rachunkowe zaczynając od zakładania i rejestrowania działalności, przez wszystkie zadania towarzyszące prz jej prowadzeniu, a także załatwiamy wszelkie formalności przy jej zamknięciu.W ramach kompleksowej obsługi proponujemy Państwu:

 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzenie ewidencji pomocniczych (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia)
 • sporządzanie miesięcznych wydruków prowadzonych ewidencji
 • sporządzanie miesięcznych oraz rocznych raportów
 • zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego).

Księgowość w tym obszarze obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży zgodnie z ustawą
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 oraz kwartalnych deklaracji VAT-7K
 • wypełnianie miesięcznych oraz kwartalnych zestawień podsumowujących podatek VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym.

W tym zakresie proponujemy Państwu:

 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • prowadzenie kartotek osobowych oraz akt osobowych
 • sporządzanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, świadectw pracy oraz innych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracownika
 • kalkulacją kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne(z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzeń)
 • przygotowanie miesięcznej listy płac
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych.

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu:

 • rejestracja podmiotów gospodarczych w urzędach administracji państwowej
 • likwidacja działalności podmiotów gospodarczych
 • reprezentacja klienta podczas kontroli przed Instytucjami Państwowymi, Urzędami Skarbowymi, ZUS
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
 • rozliczania PIT osób fizycznych.